Stridsvärn (L2022:6184)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: STIFTELSEN VÄRMLANDS MUSEUM

Geografisk plats: Eda socken, Värmland

Skyttevärn, bestående av jordvallar, 3 m br och 0,3-0,5 m h . Innanför vallarna är en grävd oregelbunden vattenfylld försänkning. Ingång i Ö.

Terräng: Flack terräng (Blandskog)

Antikvarisk kommentar: Försänkningen var vid inventeringstillfället vattenfylld och beväxt med vass

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS