Offerkast (L1961:1518)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Särestad 32:1

Alternativnamn: Varpet

Geografisk plats: Särestad socken, Västergötland

Röse, 2,25-2,5 m stort (N-S) och 0,3-0,4 m h, till stor delövermossad 0,2 m st stenar, varav ett 10-tal nu bilda entoppformade röseanhopning, 0,6 m stor, väl synligt. En präst redhär fram för att hålla Julotta i Flakeberg, en annexkyrka tillSärestad. Prästen, som hade en följeslagare, fick se en hund varsägare, en dragon, var fiende till prästen. Prästen sade nu få vianbefalla oss i Guds händer mördades här. Mördaren flydde tillNorge sedan. Här gick sannolikt omedelbart Ö om varpet den gamlaridstigen mellan kyrkorna i närmast N-S riktning. Dragonentillhörde en Lidbom-släkt från Saxtorp. Prästen hette Benediktuspå 1500-talet. Han fördrevs, står det.

Terräng: Svagt moränbunden bergrygg i skogsmark.

Orientering: 2 m N om stenmur = ägogräns. 85 m V om åkerhörn vid gränsen, enstor tall växer S om varpet.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS