Stridsvärn (L1999:5468)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Ål 282:1

Geografisk plats: Ål socken, Dalarna

Skjutvall med markörgrav i SV änden av en f.d. skjutbana.

Terräng: Svag NÖ-sluttning strax NÖ om krön på moränhöjd, i sandig skogsmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS