Flottningsanläggning (L2022:1524)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Länsstyrelsen Dalarna

Geografisk plats: Mora socken, Dalarna

Vattenledare i form av ledarm, troligen dubbelkista, cirka 100 m l(NNÖ-SSV), 1-3 m br och intill 0,3 m h med knuttimrade kistor fyllda av 0,1-0,6 m st stenar. Delvis överväxt. På motsatt sida vattendraget finns rester av ytterligare en ledarm, men inte lika välbevarad.

Terräng: Flack moränmark. Skogsmark

Antikvarisk kommentar: Ytterligare flottningslämningar förekommer både uppströms och nedströms denna, men kunde ej registreras på grund av tidsbrist.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS