Smidesområde (L2002:6564)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Sala stad 264

Geografisk plats: Sala stad socken, Västmanland

Smidesområde. Inom ett cirka 25 x 5-15 (ÖSÖ-VNV) meter stort område påträffades vid utredning slagg och lämningar efter färskning/smide av järn. Två gropar påträffades, cirka 0,6 meter i diam. Fyllning av sotig lera med stort inslag av träkol samt slagg, främst järn men också från sulfidmalm, och enstaka fragmentariskt tegel. Den järnhaltiga slaggen härrör från färskning eller smide. Träkol som låg mitt i en av groparna har C14-daterats till perioden 1460-1660. I fyllningen påträffades en spik/söm, ett bleck av koppar eller kopparlegering som påminner om ett fragment av en fingerborg samt ett djurben. Den slagg som påträffades i bäckravinen härrör från sulfidmalm men det finns också material som kan kopplas mot färskning/smide av järn. (Dnr 321-3897-2006).

Terräng: NNÖ-sluttande park/ängsmark som övergår i en bäckravin beväxt med blandskog och vid utredningstillfället också kraftig undervegatation.

Bilder

Laddar...

Läs mer

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

JSON-LD · RSS