Offerkast (L1963:801)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Väne-Ryr 20:1

Alternativnamn: Varpeberget

Geografisk plats: Väne-Ryr socken, Västergötland

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS