Fornlämningsliknande lämning (L2021:7307)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: STIFTELSEN JAMTLI

Geografisk plats: Anundsjö socken, Ångermanland

Fångstgropsliknande täktgrop, rund, 1,5 m diam och 0,7 m dj. Ställvis vall av sten runt om, intill 2 m br och intill 0,4 m h.

Antikvarisk kommentar: Gropen har raka kanter, inget bottenplan, innehåller mycket sten, vallen inte typisk för fångstgropar samt ligger i anslutning till grustäkt.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS