Övrigt (L2017:9233)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Järfälla 53:2

Geografisk plats: Järfälla socken, Uppland

Rev.inv.n 1980: 1) Skärvstenshög. Undersökt och borttagen medskärvstensmaterialet utjämnat inom en ca 9 m stor yta. I mittenen fläck med kol och sot, 1,5 m diam. Skärvstenarna är 0,05-0,25m st, ställvis uppblandade med vanliga stenar, 0,2-0,3 m st.Undersökt 5-9 maj 1980 av Lars Sjösvärd. = Nr 6 å tomtkarta 1921.Ca 20 m SSÖ om 1 och i V delen av tomt är 2) Borttagenfornlämning? = nr 5:6 på tomtkarta 1921. Ca 30 m SÖ om 2, 2 m NÖresp 3 m NV om gränsen är 3) Stensättning?, rest av, 5x3 m(NV-SÖ) och 3 m h. Fyllning av 0,3-0,5 m st block. Delviskantkedja, 0,3 m h, av 0,4-0,6 m l block. En tall. Trol nr 5:4.1,5 m NÖ om 3 är 4) Stensättning?, rest av, närmast rund, 3 mdiam och 0,1-0,15 m h. Övertorvad med i yta och katn enstakastenar, intill 0,2 m st. Högt gräs. ÖSÖ-SÖ om nr 4 och i VNVhörnet av granntomt är 5-6) Borttagna fornlämningar?, = 5:1-2 påtomtkarta 1921. Nr 2 samt 5-6 inga spår av 1980-81. Nr 5:5 på1921 års tomtkarta ej återf. 1981. T

Terräng: 1-2) Svagt N-sluttande moränmark N om och vid foten av bergshöjd.Skogstomt. 3-6) Krön av bergsplatå. Tomtmark

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS