Hällristning (L1988:8827)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Östra Karup 22:1

Geografisk plats: Östra Karup socken, Halland

Älvkvarnsförekomst, på krön av flyttblock, 3,3x2,6 m (ÖNÖ-VSV) och 0,8 m h. Ristningsytan är 0,87x0,35 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 7älvkvarnar, 5-7 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Starkt vittrade.

Terräng: Mindre avsats i svag NNV-sluttning av mindre höjdrygg (ÖNÖ-VSV).Moig sandmark. Väg- och åkerren.

Orientering: 4 m SSÖ om väg.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS