Stridsvärn (L1948:2310)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Hille 536

Geografisk plats: Hille socken, Gästrikland

Skyttevärnärn, bågformat 8 m l (NÖ-SV) 1-2 m br 0,2-0,6 m h av 0,2 m -0,4 m st stenar. Värnet ligger strategiskt på uddspets, orienterat mot Hilleviksfjärdens inlopp.

Tradition: Värnet skall enligt uppgift från boende i närområdet vara ett "landstormsvärn" från första världskriget.

Terräng: Udde med blockig moränmark, skogsmark (blandskog).

Orientering: 20 m S om strandkant.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS