Boplatsvall (L1993:1359)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Junosuando 15:2

Geografisk plats: Junosuando socken, Norrbotten

1)Fyndplats för nordbottniskt redskap, enligt tidigareanteckningar. Vid inventeringstillfället 1993 var på angivenplats, som utpekats av upphittaren, igenväxande åkermark. Inganya fynd gjordes.Enligt tidigare anteckningar påträffades redskapet 1975 av UlrikYlivainio vid plöjning av potatisland. Redskapet är av grönaktigbergart, 23.5 cm l, 7 cm br och 4 cm tj, med en slipad spets/eggi en ända. Vikten är 920 gram. Redskapet förvaras hosupphittaren.Skiss i inventeringsbok Junosuando socken RAÄ nr 1-50 sid 1.21 m 150 gon om 1 är:2)Boplatsvall, oval, 10x7 m (NNÖ-SSV). Vallen är otydlig, ca 2 mbr och intill 0.1 m h. Innanför vallen är en fördjupning, oval,3.5x2 m (NNÖ-SSV) och 0.4 m dj. I vallens NÖ del är en grop,rund, 1 m diam och 0.1 m dj. Boplatsvallens fördjupning ärdelvis fylld med ris och diverse skräp. Beväxt med fyra tallar,ett femtal unggranar, en björk och två ungbjörkar.

Terräng: Flacka sediment och/eller sandig morän intill älv. Åkermark ochskogsmark (tallskog med inslag av gran och björk).

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.