Hamnanläggning (L1978:8065)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Sturkö 101

Geografisk plats: Sturkö socken, Blekinge

Stenlasta bestående av tre drygt 100 m l, intill 5 m br bryggarrmar av 1-2 m st skrotstensblock.Mellan två av stenbryggorna är en utfyllnad av samma
stenmaterial, Ett parti av stenplanen är avjämnad med skärvsten.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS