Järnåldersdös (L2021:1780)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: SKOGSSTYRELSEN

Geografisk plats: Husby-Långhundra socken, Uppland

Järnåldersdös(?), närmast rund, 2,5 m diameter utgörandes en häll, närmast avrundat triangulär med spets mot N, 1,8 m sida, 0,5-0,8 m tj, vilandes på 4-5 stenar efter V, N och Ö kanten, 0,8-1,2 m st, vilka i sin tur vilar på en hästskoformad krets av ca 0,5 m st stenar.
Härvid har bildats en öppning mot S, 1-1,2 m br, 1,3 m dj, 0,5-1,1 m h. Framför öppningen ligger 5-10 stenar, 0,3-0,5 m st. Hällen och stenarna under denna tycks kunna komma från samma stenblock. Möjligen är anläggningen delvis naturlig men nedersta stenraden har delvis tätats med stenar och stenarna framför öppningen har med största sannolikhet röjts ur från öppningen av mänsklig hand varför den bör ses som en anläggning, sannolikt av betydande ålder.
Se vidare under Antikvarisk kommentar.

Terräng: S-sluttande morän- och hällmark, skogsmark (åkerholme)

Antikvarisk kommentar: Tolkningen som järnåldersdös får ses som äventyrlig då liknande anläggningar närmast finns registrerade i västra Småland. Dock är en stensättning med en "höna på ägg"-konstruktion i mitten känd från en grav i Härvsta norr om Enköping (Fröslunda 125; L1940:8479). Anläggningen tycks under alla förhållanden vara ålderdomlig varför tolkningen kvarstår trots någon tvekan. Anläggningen har enligt markägaren lokalt varit känd länge och föremål för intresse genom utflykter från skolan m.m.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS