Hamnanläggning (L1968:1007)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Länsstyrelsen Västra Götaland

RAÄ nummer: Marstrand 56:1

Geografisk plats: Marstrand socken, Bohuslän

Hamnanläggning, bestående av en ca 20 m lång och 2 m bred kallmurad kaj. Kajen är lokaliserad längs med bergsknalle (SV-NÖ till V-Ö) och är byggd av ca 0,5-0,9 m stor sten. Kajen övergår inåt land till en ca 4x8 m (N-S) uppbyggd och övertorvad terass, troligen en brygganläggning. Denna är skadad i sin södra del pga sjökabel och skylt. V om terassen fortsätter en ca 4 m lång stenkaj. N om denna är ett ca 4x7 m stort område med utrasade stenar. Se även skadebeskrivning.

Vid arkeologisk utredning 2015 av anslutande vattenområde påträffades dels ett mindre kulturlager och en pålanläggning inom det anslutande vattenområdet, dels byggnadslämning och stenmurar väster om kajanläggningen. Kulturlagret består av fragmenterad historisk keramik, tegel, och fiskben. Pålanläggningen består av timmer av furu, c14-daterad till 1600-talet.

Orientering: Södra sidan av landsvägen, vid bron över Mittsund, på Koön. Vattenområde i Mittsund.

Antikvarisk kommentar: Den större anläggningen på land, med kajfundament, stenmurar och övriga byggnadslämningar kan möjligen även vara lämningen efter ett skärgårdsverk från senare hälften av 1700-talet (se utredningsrapport 2015 för diskussion). Sannolikt finns således flera byggnads- och brukningsfaser i denna kulturmiljö.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS