Fornlämningsliknande lämning (L1983:6125)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Västra Vingåker 53:1

Geografisk plats: Västra Vingåker socken, Närke

1) Röseliknande lämning, oregelbunden rund, 5-6 m diam och 0.8 mh. Stenarna är 0.2-0.6 m st. I mitten en grop, 1.8x0.8 m(ÖNÖ-VSV) och 0.3 m dj. I SV kanten en mindre grop, 1 m diam och0.2 m dj.25 m NÖ om nr 1 är:2) Stensättningsliknande lämning närmast rund, 5 m i diam och 0.3m h. Övermossad fyllning av 0.2-0.4 m st stenar.Ö om lämningarna finns oregelbundna stensamlingar,sannoliktröjningssten.Rev inv 1980.Läget, form och stenmaterial bra. Ej någon direkt kontakt medbrukningsytor. Ej helt uteslutet gamla röjningsrösen. Markytanförefaller avjämrad, ev tidigare svedjad.

Terräng: Krön av flack moräntäclt bergsrygg. Barrskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS