Hamnanläggning (L1978:561)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Jämshög 686

Geografisk plats: Jämshög socken, Blekinge

Lastbrygga, bestående av stenutfyllnad, rektangulär (NV-SÖ),10x7 m.

Tradition: Använd vid vedtransporter mellan Raslången och Halen kring sekelskiftet 1900.

Terräng: Strandplan, skogsmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS