Fångstgrop (L2006:2999)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Långserud 27:1

Geografisk plats: Långserud socken, Värmland

Fångstgrop, delvis igenfylld, rund, 7 m diam och 1.3 m dj.Fångstgropen är omgiven av en övertorvad jordvall, 2-3 m br och 0.3-0.5 m h. Gropen är till hälften fylld med gamla konservburkar ochannat plåtskrot. Bevuxen med björk, rönn, asp, oxel, al och en gran.

Terräng: Krön av moränkulle. Lövskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS