Fornlämningsliknande lämning (L1951:8840)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Järbo 2:1

Geografisk plats: Järbo socken, Gästrikland

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS