Fornlämningsliknande lämning (L1965:8468)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Skölvene 19:1

Geografisk plats: Skölvene socken, Västergötland

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS