Hamnanläggning (L1993:4058)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Töre 206:1

Geografisk plats: Töre socken, Norrbotten

Lastageplats, rektangulär, ca 100 m l (NV-SÖ), 20 m br och 4 m h,uppbyggd av block, sten och sand. I N delen är träkonstruktionerefter en kajplats, 17x5 m (NV-SÖ), belägen i vattenlinjen tillsammans med stenar. Från lastageplatsens övre del leder en väg ner till kajen. En järnvägsbank ansluter sig till lastageplatsens SÖ del.Den NV delen (ytterst ut) är en sommarstuga uppförd. Bevuxen medenstaka tallar och björkar.Enligt uppgift från R Larsson var platsen i användning innan vägarna var byggda för transport av varor till Överkalix.

Terräng: Strandområde vid större vik av älv. Tomtmark (trädbevuxen).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS