Hamnanläggning (L1993:4058)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Region Norrbotten - Norrbottens museum

RAÄ nummer: Töre 206:1

Geografisk plats: Töre socken, Norrbotten

Lastageplats, rektangulär, ca 100 m l (NV-SÖ), 20 m br och 4 m h, uppbyggd av block, sten och sand. I N delen är träkonstruktioner efter en kajplats, 17x5 m (NV-SÖ), belägen i vattenlinjen tillsammans med stenar. Från lastageplatsens övre del leder en väg ner till kajen. En järnvägsbank ansluter sig till lastageplatsens SÖ del. På den NV delen (ytterst ut) är en sommarstuga uppförd.

Tradition: Enligt uppgift från R Larsson var platsen i användning innan vägarna var byggda för transport av varor till Överkalix. När norra stambanan drogs mellan Morjärv och Lappträsk i början av 1900-talet fanns ännu ingen landsväg mellan Morjärv och Överkalix. All trafik gick på den segelbara Kalixälven. Ett spår drogs från Räktjärvs station ned till Räktjärvsänden, där en mindre kajanläggning uppfördes. Kajen är uppförd i trappform för att underlätta angörandet av båtarna vid lågvatten. På kajen uppfördes även en godsbod med väntrum, som senare blev sommarstuga. Efter första världskriget byggdes landsvägen mellan Morjärv och Överkalix, som innebar att båttrafiken på Kalix älv konkurrerades ut.

Terräng: Strandområde på udde i S delen av större vik i sjö. Tomtmark (trädbevuxen).

Orientering: Omedelbart på NÖ sidan av udde i större vik i sjö.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS