Område med fossil åkermark (L2018:628)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Länsstyrelsen Kalmar

Geografisk plats: Rumskulla socken, Småland

Område med fossil åkermark, ca 140x35 m (NNV-SSO), bestående av ca 23 röjningsrösen. Röjningsrösena är runda till oregelbundna ca 1-7 m i diam och 0,5-1,5 m h, bestående av 0,2-0,5 m st stenar. Röjningsrösena har mestadels välvd-toppig profil och en del är uppförda på och kring markfasta stenblock. Inom ytan 2 terrasser 20 m l, 1-1,5 m h och delvis täckta av röjningssten 0,2-0,5 m st stenar. 1 stenmur ca 20 m l, 1 m br, 0,5 m h, bestående av 0,2-0,5 m st stenar.

Terräng: SV-sluttande moränmark, igenväxande hagmark, beväxt med spridda granar, björkar och körsbär.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS