Hamnanläggning (L1969:6982)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Länsstyrelsen Västra Götaland

RAÄ nummer: Kville 1315:1

Geografisk plats: Kville socken, Bohuslän

Brygganläggning (?), totalt 76 m lång i vinkelsträckning, 1-1,5 m bred. Byggd av mindre mark- och bruten sten.

Orientering: Kringbyggt grunt vattenområde, del av Hamburgsunds vattenområde.

Antikvarisk kommentar: Underlag saknas som påvisar byggnation före år 1850. Synlig på historiskt ortofoto 1975.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS