Fångstgrop (L1936:7757)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Haverö 64:1

Geografisk plats: Haverö socken, Jämtland

Fångstgrop, totalt 6 m diam. Gropen är 3 m diam och 1 m dj.Närmast rektangulärt bottenplan, 1x0.4 m (VNV-ÖSÖ). I V kanten en0.25 m st sten. Vall kring kanten, 1.5 m br och 0.1-0.3 m h.Bevuxen med ett tiotal unggranar och en ungtall. Fångstgropenbegränsas i NV och SÖ av moränhöjder och i NÖ och SV avsankmarker.

Terräng: Krön av låg moränrygg (NV-SÖ) mellan två moränhöjder. Skogsmark(blandskog med övervägande barrträd).

Orientering: 4 m SSÖ om stig (ÖNÖ-VSV).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS