Dike/ränna (L1936:1251)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Norsjö 522

Geografisk plats: Norsjö socken, Västerbotten

Bevattningsdike, ca 340 m l (N-S), 0,3-0,5 m br och 0,2-0,3 m dj. (RAÄ dnr 3.4.2-259-2016).

Terräng: Flack sandig tallhed. Skogsmark, tallskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS