Övrigt (L1977:5840)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Ideella föreningen Gotlands Fornvänner med firma Gotlands Museum

RAÄ nummer: Buttle 239:1

Geografisk plats: Buttle socken, Gotland

1) Kista, kalksten, enl undersökningsrapporten ca, 0,9 m l (Ö-V) och 0,45 m br och intill 0,36 m h, bestående av 4 kalkhällar i sidorna. Kistan har täckt av ett kalkstensblock men saknade bottenhäll. I listan låg ett barnskelett, utsträckt i ryggläge, med huvudet mot V och överhöljt av insilad sandblandad jord. Inga fynd. Kistan innehöll även ben från ytterligare individer (minst 2 till). Undersökt och borttagen 1956 av Erik Nylén. Enl undersöknings rapp. Befanns 1,5 m N om kyrkans N långvägg och 1 m V om sakristians V vägg. 2) Kista, 1,7x0,23-0,43 m (Ö-V) och 0,4 m dj. Den var täckt av en kalkhäll, 1,5x0,70 m st och 0,08 m tj. I V fanns ett obränt skelett, i Ö även delar av andra skelett, bl av ett barn. Undersöktes, liksom nr 1, i samband med grävningar för oljetank 29/7 1959 av P Manneke och borttogs.

Orientering: 1) Ca 1,75 m N om den N långhusväggen, och ca 1,20 m under kyrks ockelns överkant.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS