Hällristning (L1957:4658)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Mörbylånga 12:1

Geografisk plats: Mörbylånga socken, Öland

Älvkvarnsförekomst 1,3x1 m (ÖNÖ-VSV) i granitblock 2,3 m l 1,8 mbr och 1,05 m h, bestående av ca 45 älvkvarnar. Älvkvarnarnaär3-8 cm diam och 0,5-3,5 cm dj. De är belägna på blocketsdelvis söndervittrade plana och SÖ sluttnade översida.Älvkvarnarna är tydligast i NÖ-SÖ delen av blocket. Blocketflyttades vid asfaltering av landsvägen av grävskopa frånvägkanten till nuvarande plats, enligt uppgift av JanPettersson, S. Bårby ca 75 år.

Terräng: Svag ÖSÖ sluttande grusås övergående i alvarsmark.

Orientering: 24 m OSO om gränshörn och 6,5 m SÖ om landsväg (NÖ-SV)

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS