Flottningsanläggning (L1934:2604)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Ljustorp 453

Geografisk plats: Ljustorp socken, Medelpad

Flottningsränna, bestående av en nedgrävd schakt, ställvis synlig i terrängen, ca 1000 m l (NÖ-SV), 2-4 m br och 0,3-5 m dj. Ställvis längst ena eller bägge av schaktens utsidor är vall, 2-4 m br och 0,3-3 m h, av jord och/eller stenar. Ställvis synlig i schaktens botten och längst insidorna är rester efter knuttimrade träkonstruktioner. Schaktens insidor är även ställvis kallmurade med otuktade stenar, 0,4-0,5 m st.

Terräng: Kuperad moränmark i mindre ådal, ställvis stenig till blockig. Skogsmark (granskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS