Stridsvärn (L1941:8760)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Älvkarleby 40:1

Geografisk plats: Älvkarleby socken, Uppland

Jordvallar, den Ö, ca 30 m l, 2-3 m br och intill 0,5 m h. Den V, ca 27 m l, endast en svag antydan kvar. (Revideringsinventeringen 2012)

- - - (Förstagångsinventeringen 1953): Skyttevärn troligen från första världskriget.

Terräng: Flakön, morän och bergö i Dalälven.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS