Luftfarkost (L1978:4790)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Karlskrona 120

Geografisk plats: Karlskrona socken, Blekinge

Flygplan, vrakplats ca 9x5 m (Ö-V), efter Arado Ar 196-3, ett tyskt enmotorigt sjöflygplan som användes under andra världskriget. Den 19 augusti 1947 havererade planet då det användes för målflygning för svenska marinens strålkastarövningar. Flygplanet är delvis nedsjunket i sediment. (RAÄ-2018-3318)

Terräng: Plan dybotten

Orientering: Öster om Getskär, Karlskrona 50m norr om röda pricken

Antikvarisk kommentar: Under en flygning 1943 kom planet in över svenskt luftrum och tvingades ner. Planet kvarhölls i Sverige och såldes efter krigets slut till Norge för att sedan åter säljas tillbaka till Sverige. Geometrin justerad ca 15 m åt VSV. Antikvarisk bedömning ändrad efter beslut om fornlämningsförklaring. (RAÄ-2018-3318)

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.