Stridsvärn (L1975:6833)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Eksta 532

Geografisk plats: Eksta socken, Gotland

Stridsvärn, Ksp-bunker. Värn i betong 5,05x4,20 m (V-Ö) med vall (N-S) bestående av sand och grus på var sida om ingången. Ingång från Ö med karm och port i järn. Skottgluggarna vätter mot havet i NNV, V, SSV. Skottgluggarna är igensatta med järnskivor. Konstruktionsdetaljer är ventiler med ventilgaller mot N och S, ventilationsrör i keramik på toppen, krokar i varje hörn på toppen för att hålla fast kamouflagenät. Värnet är byggt 1939-1940. (RAÄ dnr 326-4670-2007).

Terräng: Strandmark, låg barrskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS