Hällristning (L2011:9155)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Rök 56:1

Geografisk plats: Rök socken, Östergötland

Skålgropsförekomst(?), bestående av 1 skålgrop?, 3 cm diam och 0,5 cm dj. Ligger på den plana ovansidan av hällen. Ngt osäker!

Terräng: Låg berghäll i plan lermark. Impediment i åker.

Orientering: 1 m V om åkerkant och 2 m N om åkerkant.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS