Fornlämningsliknande lämning (L1956:5204)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Torslunda 12:2

Geografisk plats: Torslunda socken, Öland

1) Stensättning, närmast rund, 9 m diam och 0,2 m h. Övertorvadmed i ytan talrika stenar 0,1-0,4 m st. Ytan är gropig.Kantkedja (?) i NÖ bestående av 3 st 0,3 m st stenar. Beväxt meden- och lövbuskar. 5 m NNO om nr 1 är: 2)Stensättningsliknande lämning, ca 10 m diam och 0,2 m h.Övertorvad med i ytan talrika stenar 0,1-0,5 m st . På lämningenär odlingssten vilket gör det svårt att se lämningensbegränsning. 5 m NNÖ om nr 1 är:2) Stensättningsliknandelämning, ca 10 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med ytan talrikastenar 0,1-0,5 m st. På lämningen är odlingssten vilket gör detsvårt att se lämningens begränsning.

Terräng: Flack moränmark. Kanten av alvaret. Betesmark.

Orientering: 1) 19 m VSV om stengärdsgård (NNV-SSÖ)

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS