Offerkast (L1977:337)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Fröjel 176:1

Geografisk plats: Fröjel socken, Gotland

Offerkast, bestämda av en förhöjning, 2 m diam och 0,2 m h, av t alrika kalkstenar, 0,1-0,2 m st. På platsen har fordom förbipasse rande lagt en kvist, för att gå fri förbi. Därvid skulle man läsa en ramsa. En gråsen, 7 m V 40cg S av offerkastet,var olämplig vi lplats. Den som satte sig på den blev sjuk.

Tradition: Se ovan.

Terräng: Svag SV-sluttning. Intill äldre vägkors.

Orientering: 2 m N om väg (Ö-V), gamla landsvägen och omedelbart S om skogsvä g.

Antikvarisk kommentar: Benämnes "Kallvarp".

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS