Hällristning (L1953:2953)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Tjureda 200:5

Geografisk plats: Tjureda socken, Småland

Älvkvarnsförekomst, på block 2,1 x 1,7 x 0,9 m stort, innehållande 2 älvkvarnar. Dessa är 4-5 cm diam och 0,5 cm djupa. Belägna på blockets krön.

Orientering: 26 m NNV om RAÄ nr 200:4 och 43 m SÖ om RAÄnr 199:3.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS