Fornlämningsliknande lämning (L2010:3996)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Styrstad 44:6

Geografisk plats: Dagsberg socken, Östergötland

1) Stensättning, rund, närmast ofylld, 5 m diam. Mittblock 3,4x2,2 m (N-S) och 0,8 m h. Kantkedja, något gles, 0,2-0,4 m h av 0,6-1 m l stenar, saknas på 2 m i S. Ovanlig men bör vara anlagd. 34m ÖSÖ om nr 1 är 2) Stensättning, rund, 6 m diam och 0,3 m h. Övertorvad. Mittgrop, 1 m diam och 0,2 m dj. 21 m S 10cg V om nr 1är 3) Stensättning, rund, 7 m diam och 0,2 m h. Helt övertorvad med kvickrotsvegetation men fast därunder. 50 m V 35cg N om nr 1 är 4) Stensättning? rund, 6 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,2-0,4 m st. Yt- och kantskadad och därigenomojämna i SÖ delen. 38 m N 10cg V om nr 4 är 5) Stensättning? närmast rund 7-8 m diam och 0,2-0,4 m st. Mycket oklar begränsning men verkar utgöra en stenpackning över häll. Inom ungefärligt angivet område, ca 150x50 m (NV-SÖ) runt anläggningarna finns flera ojämna och oregelbundna upphöjningar en del med sten i ytan. På backen har legat militära anläggningar under 1940-talet och jord har i stor utsträckning påförts hällen, varför kvickrotsvegetationen är rikligt. Enl. Nordenskjöld fanns flera fornl på backen. Troligen kan ett förstört gravfält ha funnits.

Tradition: Nr 1 är ett offeraltare "offerring" el domarring (Broocman ?).

Terräng: Krönplatå och svag NÖ-sluttning av moränrygg med berg i dagen. Hagmark.

Orientering: 2 m N om brukningsväg (Ö-V) 40 m ÖNÖ om SÖ kanten av uthus.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS