Fornlämningsliknande lämning (L1958:2088)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Frödinge 115:1

Geografisk plats: Frödinge socken, Småland

1) Stensättningsliknande lämning, oregelbunden, närmast rund, 7 mdiam och 0,2 m h. Fyllning av 0,1-0,3 m st stenar. I mitten ochmot NV är en fördjupning, 3x1,5 m (NV-SÖ) och 0,2 m dj. Beväxtmed 6 enar. Utgöres av röjningssten. Marken intill har varitodlad.

Terräng: Svag NV-sluttning av moränmark. Skogsmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS