Stridsvärn (L1937:8931)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Degerfors 838

Geografisk plats: Degerfors socken, Västerbotten

Skyttevärn, 4x3 m, bestående av en bågformig vall, 1,5 m br och 0,3-0,5 m h, kring en grop, 1,5x1,5 m och 0,4 m dj.

Terräng: Plan sandmark. Skogsmark (hygge).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS