Flottningsanläggning (L2020:11038)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: länsstyrelsen

Geografisk plats: Ramsberg socken, Västmanland

Stenvallar efter rensarbete för flottning, längs en sträcka om ca 140 m (NV-SÖ) har omfattande rensarbeten av ån utförts där upprensad och bortsprängd sten från ån lagts upp i vallar på vardera sida om ån. Vallarna 2-4 m br, 0,5-1,5 m höga med stenar av varierande storlek. I samband med detta har sannolikt även stenar hörande till kvarnen L1981:8534 bortrensats.

Terräng: Upprensad åfåra i blockrik terräng.

Antikvarisk kommentar: Rensarbeten i samband med inrättandet av allmän flottled år 1912-13.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS