Hamnanläggning (L1968:9287)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Länsstyrelsen Västra Götaland

RAÄ nummer: Styrsö 160:1

Geografisk plats: Styrsö socken, Västergötland

Hamnanläggning, med osäker begränsning. Fynd av historisk keramik (rödgods och sentida flintgods).

Orientering: Södra sidan av Djupvik, östra Vrångö.

Antikvarisk kommentar: Jämför andra fyndförekomster i viken, L1968:9792, L1968:9302.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS