Hamnanläggning (L1982:115)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Fogdö 312

Geografisk plats: Fogdö socken, Södermanland

Strandskoning, 40 m l (N-S-NO) 1-1,5 m br , 0,7 m h av 0,4-0,8 m st stenar.

Terräng: SÖ kanten av utstickande moräntunga.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS