Hamnanläggning (L1997:8727)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Onsala 373:1

Geografisk plats: Onsala socken, Halland

1) Pir/vågbrytare, ca 5 m l, 1 m br och intill 0.4 m övermedelvattennivån, stenvall.Ca 20 m ÖSÖ om nr 1 är:2) Bodgrund, 6x4 m st, stenfundament, som delvis ligge ute ivattnet, vars SÖ sida ansluter mot en bergvägg. Fundamentet ärtill stor del stenfyllt och kallmurat av intill 1 m st stenarsamt når upp till ca 0.4 m över medelvattennivån.

Antikvarisk kommentar: Anmälan av UV Väst, Viktor Svedberg.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS