Smidesområde (L1987:4495)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Visseltofta 585

Geografisk plats: Visseltofta socken, Skåne

Smidesområde, 40x20 m (NÖ-SV), bestående av 1 grund efter smedja, 1 grund efter annan byggnad samt 1 slagghög.

Grund efter smedja, 8x8 m (NNÖ-SSV) och intill 1,7 m h, kallmurade väggar. Ingång mot N, 0,8-1 m br.

15 m NÖ om grund efter smedja är:

Slagghög, 3x2 m (NÖ-SV) och intill 0,6 m h.

Intill slagghögen är:

Grund efter annan byggnad, 4x4 m och med en 0,5 m h stensatt "kant". I omkring denna grund är marken bemängd med kol och sot. Möjligt kolhus?

Enligt uppgiftslämnare ska det ha tillverkats pistoler i denna smedja.

Terräng: NV-sluttande moränmark. Skogsmark (lövskog).

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.