Boplats (L1969:2365)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: länsstyrelsen

RAÄ nummer: Herrestad 133:1

Geografisk plats: Herrestad socken, Bohuslän

Boplats med oklar begränsning, ungefärlig utsträckning 80 x 80 meter (N-S). Inom området har vid 1990 års revideringsinventering påträfftst ett 10-tal bitar slagen flinta, varav hälften var svallade.

Terräng: NÖ-Ö-sluttande åker mellan berg.

Antikvarisk kommentar: Uppfyller rekvisiten.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.