Flottningsanläggning (L2020:11222)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: STIFTELSEN LÄNSMUSEÉT I GÄVLEBORGS LÄN

Geografisk plats: Los socken, Dalarna

Strandskoning, ca 100 m l (NNV-SSÖ), 4-6 m br och 1-1,5 m h, av 0,2-1 m st stenar.

Terräng: I kanten av älv.

Antikvarisk kommentar: Vid inventeringen var det högt vattenstånd.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS