Hamnanläggning (L2004:263)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Eskilsäter 418

Geografisk plats: Eskilsäter socken, Värmland

Hamnanläggning, 21x16 m (Ö-V), bestående av två bryggfundament av sten. Det östra bryggfundamentet är 30x3 m (NNV-SSÖ) och består av 0,1-0,5 m stenar. Ställvis syns timmerrester i vattnet. Det västra bryggfundamentet är 20x4 m (VNV-ÖSÖ) och 0,5 m h och består av 0,1-0,5 m stenar. Timmerrester, tegel och enstaka metallrör synliga i konstruktionen. Påträffades i samband med specialinventering 2014 (RAÄ dnr 3.4.2-4469-2014).

Terräng: Strandkant.

Antikvarisk kommentar: Enligt skriftligt källmaterial byggdes fyren på Gunnarsholmen 1852-53 och ingen bebyggelse är känd innan dess. Hamnen bör därför vara från denna tid eller något senare.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS