Glasindustri (L1959:6727)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Algutsboda 209:1

Alternativnamn: Lövsta (glasbruk)

Geografisk plats: Algutsboda socken, Småland

1) Bebyggelselämningar efter glasbruk, bestående av 2 husgrundervarav 1 med 2 skorstensstockar troligen efter bostadshus ochuthus, jämte bebodda ytor troligen trädgårdsland, 4 husgrunderjämte enstaka grundstenar, av 0,5-1 m st slagna stenar, medrektangulära och runda fördjupningar 1-2,5 m diam och 0,5-1 m tjmed kallmurade väggar av 0,2-0,6 m st slagna stenar (eftersliperi, eventuellt fler industribyggnader: 3) grunder efterglasugn, hyttpipa, hytta med fragment av glasformar,glasmagasin, barack samt glasrester inom ett 30x10 m st område(NNV-SSÖ), mycket kolinblandad jord (kolbotten?), enstakaröjningsrösen och smärre röjda ytor, husgrund med 2skorstensstockar efter handelsbod: 2) kvarstående torpliknandehus, möjligen arbetarbostad till glasbruket, jämte uthus ochkällargrund.

Terräng: Närmast plan moränmark. Skogsmark och öppen granplanterad mark.

Orientering: Nr 3 är 20 m VSV om vägkant (NNV-SSÖ).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS