Fornlämningsliknande lämning (L1941:6207)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Vendel 55:1

Geografisk plats: Vendel socken, Uppland

Stensättningsliknande lämning, närmast rektangulär, 6x4 m st (N20cg Ö-S 20cg V), 0,3-0,4 m h. Fyllning, övermossad till större delen, av 0,3-0,7 m st stenar. I S ett stenblock, 1,7x1,2 m st (NÖ-SV). Stenar kantställda i kanterna 0,4-0,6 m h och 0,5-0,8 m st.
SV härom syns ansamlingar av odlingssten. (Revideringsinventering 1979 och 2013)

- - (Förstagångsinventeringen 1952: Stensättning, 5 m diam, fylld; 0,5 m h. Fyllningen, som delvis är övermossad, består av 0,2-0,5 m stora stenar.
Osäker fornlämning! Odlingsröse
V om denna finnas ytterliggare två ännu mera osäkra fronlämningar. Även dessa odlingsrösen.

Terräng: NV-sluttande moränmark. Betad. Skogsmark (granskog). /1979 Inte betad /2013

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS