Övrigt (L2003:8809)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Arkea kulturmiljö AB

RAÄ nummer: Sevalla 82:1

Geografisk plats: Sevalla socken, Västmanland

Stenmur, 6x2-3 m (N-S) och intill 0.5 m h av 0.2-0.8 m st stenar.Ligger mellan 2 större block 3 m st och 2 m h.Beväxt med en björk. Övermossad. Se även Inventeringsbok.

Terräng: SSV-sluttande moränmark mot åker. Skogsmark (blandskog).

Antikvarisk kommentar: Skog och Historia 2002 (nr 5011).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS