Fornlämningsliknande lämning (L1935:970)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Stöde 99:2

Geografisk plats: Stöde socken, Medelpad

1) Grop 3x2 m st (Ö30gr.S-V30gr.N) och 0,8 m dj. Ställvis antydantill vall kring kanten, intill 1,5 m br och 0,2 m h. Korsas avstig i ÖSÖ delen. Beväxt med några granar. Intill och SÖ om 1 är2) Grop 1,5 m diam och 0,2-0,5 m dj. I SV delen vall kring kanten1,5 m br och 0,3 m h. Enligt ortstraditionen utgör dessa 2 gropartillsammans en fångstgrop. Läget och groparnas form motsäger dockdetta.

Terräng: Flack moränmark. Skogsmark. ;

Orientering: Intill och SV om stig (SSÖ-NNV).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS