Övrigt (L1942:7764)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Stavby 1:3

Geografisk plats: Stavby socken, Uppland

1) Grop, 7x4 m (VNV-ÖSÖ) och intill 0,3 m dj. I kanten syns 0,3-0,6 m st stenar. 2 m Ö 20cg N om 1 är. 2) Grop, oregelbunden formca 7x5 m (NNV-SSÖ) och 0,2 m dj. I kanten enstaka 0,3-0,5 m st stenar 2 m S 30cg V om 2 är: 3) Grop, 5x4 m (N-S) och 0,2 m dj. Ikanten syns enstaka 0,4-0,5 m st stenar. Groparna är belägna på en avplanad markröjd avsats ca 35x15-20 m st (N-S) med en kraftigterrasskant mot Ö-SÖ.

Terräng: Moränavsats ovan åker. Betesmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS